MÅLSETTING FOR SKOLEN

 

Lov om kulturskole sier: ”Kommunen skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.”

 

Kulturskolen skal gjennom uttrykksfag utvikle de skapende evnene i mennesket. Dette skal skje gjennom at barn, unge og etterhvert alle aldersgrupper får oppleve og uttrykke musikk, visuell kunst, dans/bevegelse og drama/teater.

 

Kulturskolen ønsker å bygge opp kompetanse som eit kulturpedagogisk senter med støtte- og veiledningsfunksjonar både til skoleverk og kulturliv. Kulturskolen legg opp til at elevene får trening i å opptre eller vise sine skapende uttrykk på andre måtar gjennom deltakelse både i skolens regi og ved ulike oppdrag.

 

Vår pedagogiske plattform finner du her.pedagogisk plattform.jpg