Samarbeid:

Kulturskolen og skolene/barnehagene:

Kulturskolen kan tilby kunstnerisk kompetanse til skoler og barnehager i kommunen, innenfor de kunst-estetiske fagene. Dette kan være samarbeid om musikklærer, koreografer, ressurs mot salg og scene valgfaget m.m. Dette kan være av kortere eller lengre varighet samt i prosjekt. Frist for bestilling er 1. mai årlig.

Kulturskolen og den kulturelle skolesekken

Kulturskolen ved rektor har koordineringsansvar for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Tilbudene koordineres av et kulturforum bestående av kulturkontakter ved alle grunnskolene, biblioteksjefen, enhetsleder for kino og kulturarrangement, og kulturskolerektor. Kulturskolen bidrar med utvalgte kunstneriske produksjoner årlig. Dette innebærer ansvar for felles planarbeid for grunnskolene, initiering av verksteder med lokale kunst- og kulturaktører samt egenproduksjoner i kulturskolen.

Samarbeid med fritidsmusikklivet:

- Kunstneriske innslag:

Kulturskolen leverer kunstneriske innslag ved mange møter, arrangementer, konferranser osv. gjennom hele året. Dette er en fin synliggjøring av kulturskolen, samt en nyttig øvelse for elevene i å opptre foran publikum. Vi bruker månedlig å opptre på hvert kommunestyremøte i Steinkjer for å vise fram bredden i våre tilbud.

Slike oppdrag gjøres i utgangspunktet vederlagsfritt, med unntak hvis vi må leie inn akkompagnatør som følger elevene. Vi oppfordrer bestiller av tjenesten til å gi en symbolsk påskjønnelse til elevene, f.eks et gavekort på kino eller ei rose. Frist for bestilling er senest 14. virkedager før arrangementet, slik at vi rekker å forberede aktuelle elever.

Bestilling gjøres på epost til: kulturskolen@steinkjer.kommune.no Merk bestillingen: Sted, dato, tidspunkt, ønsket varihet, hvem er arrangør/publikum, kontaktperson.

 - Orkester:

"SteinkjerSolistene": Kulturskolen har eget samspilltilbud for strykere gjennom kulturskolens orkester. 

- Korpsene:

SKOLEKORPS: Kulturskolen samarbeider med skolekorpsene i kommunen ved at kulturskolelærerne har ansvaret for aspirantopplæring i korpsa. For tiden har vi samarbeid med Steinkjer skolekorps, Egge skolekorps, Binde Skolekorps, Beitstad skolemusikk og Kvam og Følling musikkkorps. Aspirantopplæringen foregår ofte på grunnskolene i grendene og gjerne på dagtid, der dette passer. Aspirantene blir innmeldt i kulturskolen som ordinære kulturskoleelever, og skolekorpsene refunderer ofte deler av skolepengene. Mer info om samarbeidet finner du ved å kontakte skolekorpset i din skolekrets. Merk at du også uavhengig av denne ordninga kan søke ordinær elevplass i kulturskolen på blåseinstrument.

VOKSENKORPS kan også søke om å leie dirigent fra kulturskolen. For tiden kjøper Beitstad hornmusikklag og Steinkjer janitsjar dirigent fra kulturskolen.

Frist for bestilling: 1. mai årlig.

Her finner du Håndbok for samarbeid med korps/kor/orkestre

- Satsningsområder for korpsene:                                                                                            

Blås i skolen: Kulturskolen har fra høsten 2016 initiert et prosjekt med "Blås i skolen" som er prøvd ut ved Mære skole, Steinkjer skole og Egge barneskole. Elevene i 3-4 trinn får korpsopplæring i skoletid der vi dekker kompetansemål i musikkfaget gjennom musisering. Prosjektet går over 6 uker ved hver skole.

Regionskorps for ungdom - STRUK:                                                    

Steinkjer Regionale Ungdomskorps er et prosjektbasert ungdomskorps i Steinkjer som ble startet på initiativ fra skolekorpsa i Steinkjer som samarbeider med kulturskolen gjennom Steinkjer Korpsforum. Kulturskolen hjelper korpset med økonomi og regnskap.

Korpsforum: Kulturskolen leder korpsforum som har representanter fra alle skolekorpsene i kommunen. Vi har ca 4-6 møter per skoleår og aktuelle saker er koordinering av fellesaktiviteter, rekruttering m.m.

Her finner du Vedtekter for Steinkjer Korpsforum