Vi har 2 utmeldingsfrister:

  • 15. mai med virkning fra skolestart om høsten
  • 15. desember med virkning fra 1. januar.

Nybegynnere har prøvetid de to første gangene.

Husk å sende utmelding på epost til:

kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Svar på mottatt utmelding er deres kvittering.

HVIS DU GLEMMER UTMELDING INNEN VÅRE FRISTER SÅ MÅ DU BETALE FOR ELEVPLASSEN PÅFØLGENDE SEMESTER!