Samarbeidsutvalget for Steinkjer kulturskole består av representanter for elever, foreldre, lærere og politikere der vi fra 2020 også har representanter fra Malm/Follafoss.
Vi har ca 3-4 møter årlig. Rektor er sekretær for utvalget. Referat legges ut som vedlegg.
Ta kontakt med representantene hvis det er saker du vil kommentere eller ha informasjon om. Det blir valgt nye representanter hver høst, med unntak av politiske representanter, som er valgt for kommunestyreperioden.

Følgende er valgt for skoleåret 2018-19 og sitter fram til nyvalg høsten 2020:

Vedtak: Valgt i foreldremøte 22.8.18:

  • politisk representant valgt av kommunestyret for perioden: Kjell Haugan.

  • 2 foreldrerepresentanter: Cathrine Wanderås Kvaran, leder, Hilde Holmquist, Siri Kristin Vikan. Vara: Tormod Lånkan

  • 2 elevrepresentanter: Hanna Yu Nilsen og Sindre Sebastian VoldenVara: Hanna Kristine Loeng Jullumstrø

  • 2 lærerrepresentanter: Julie Skjelbred Ulvin, Mari Angell-Petersen Grønnesby. Vara: Gert O. Grande og Hanne S. Aasan.

  • Kulturskolerektor er sekretær for utvalget.

 

Saker som ønskes tatt opp i samarbeidsutvalget sendes rektor i kulturskolen på epost: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Mer info om samarbeidsutvalget følger vedlagt:

Vedtekter for SU finner du HER

Presentasjon fra foreldremøte 22.8.18 finner du HER