Samarbeidsutvalget for Steinkjer kulturskole består av representanter for elever, foreldre, lærere og politikere der vi fra 2020 også har representanter fra Malm/Follafoss.
Vi har ca 3-4 møter årlig. Rektor er sekretær for utvalget. Referat legges ut som vedlegg.
Ta kontakt med representantene hvis det er saker du vil kommentere eller ha informasjon om. Det blir valgt nye representanter hver høst, med unntak av politiske representanter, som er valgt for kommunestyreperioden.

Prinsipp for valget: Representanter for foreldre og elever bør representere både Malm/Follafoss og Steinkjer. De bør også representere både gruppefag og musikkfag.
 
Valgt for skoleåret 2020-21:
 • Cathrine W. Kvaran – foreldrerepresentant – gjenvalg
 • Siri K. Vikan - foreldrerepresentanter – gjenvalg
 • Tormod Lånkan – vara foreldrerepresentant – gjenvalg
 • Per-Ola Bjerkan – vara foreldrerepresentant – NY
 • Hannah Kristine Loeng Jullumstrø – elevrepresentant – gjenvalg
 • Aasmund Hald – elevrepresentant – NY
 • Mina Hofstad – vara elevrepresentant – NY
 • Jakob Gundersen – Vara elevrepresentant NY
 • Kjell Haugan – politisk valgt representant
 • Edith Therese Johnsen, lærerrepresentant
 • Mari Angell Petersen Grønnesby, lærerrepresentant
 • Hanne S. Aasan – vara lærerrepresentant
 • Gert Ove Grande – vara lærerrepresentant
Rektor i kulturskolen er sekretær for SU.

Saker som ønskes tatt opp i samarbeidsutvalget sendes rektor i kulturskolen på epost: kulturskolen@steinkjer.kommune.no

Mer info om samarbeidsutvalget følger vedlagt:

Vedtekter for SU finner du HER

Info om kulturskolen til foreldre høst 2020 finner du HER

Referat fra SU møte 25.11.2020 finner du HER

Referat fra SU møte 10.02.2021 finner du HER